Wstępny program posiedzeń KNT PAN

Posiedzenie dnia 17 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali 2604 PKiN

Przedmiotem dyskusji będzie relacja między wiarą a kulturą. Inspiracją do wyboru tematu były słowa Jana Pawła II: „wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, w pełni przemyślaną, przeżytą wiernie”. Jako prelegenci wystąpią bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW (Sztuka i piękno. Między estetyką a teologią) oraz ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Religijne szanse sztuki współczesnej).

Posiedzenie dnia 15 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 2604 PKiN

Przedmiotem dyskusji będą wyzwania cywilizacyjne związane z islamem. Wprowadzą w dyskusję ks. prof. dr hab. Jan Perszon i ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej.