Wstępny program posiedzeń KNT PAN

 

Posiedzenie dnia 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali 2604 PKiN

Zasadniczym przedmiotem obrad będzie spojrzenie na postać Marcina Lutra z perspektywy protestanckiej, prawosławnej i katolickiej. Wprowadzeniem do dyskusji będą wystąpienia trzech teologów: protestanckiego, prawosławnego i katolickiego.

Posiedzenie dnia 17 maja 2018 r. o godz. 11.00

Przedmiotem dyskusji będzie relacja między wiarą a kulturą. Inspiracją do wyboru tematu były słowa Jana Pawła II: „wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, w pełni przemyślaną, przeżytą wiernie”.