Kategoria końca w filozofii i teologii

 

Kudowa–Zdrój, 27-29.09.2018

 

Konferencja naukowa

organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego

i Instytut Teologii Systematycznej PWT we Wrocławiu

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

czwartek 27 września

 

11.30

Zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej

 

14.00-18.00

 

Otwarcie konferencji

 

Joachim Piecuch (UO), W polu gry skończoności i nieskończoności – wątek egzystencjalny i intelektualny

Stanisław Kijaczko (UO), Epistemologiczne i ontologiczne przesłanki teleologii końca

Leszek Kleszcz (UWr), Koniec historii

Piotr Liszka (PWT), Koniec kosmosu w kontekście paruzji

 

piątek 28 września

 

9.00-13.00

 

Janusz Królikowski (UPJP), „Dzień zaduszny” – katolickie doświadczenie końca

Ilona Błocian (UWr), Interpretacja Apokalipsy św. Jana w „Odpowiedzi Hiobowi” Junga

Jan Krasicki (UWr), Koniec i „pragnienie” końca. Eschatologia Mikołaja Bierdiajewa

Jacek Prokopski (PW), Problem śmierci w egzystencjalnej filozofii Martina Heideggera

Wiktor Trojnar (PWT), Vita mutatur non tollitur. Koniec bez końca?

 

14.00-18.00

 

Wojciech Grygiel (UPJP), Kategoria końca z perspektywy teologii ewolucyjnej

Bogdan Ferdek (PWT), Dwie nadzieje na koniec końca: Ernst Bloch i Joseph Ratzinger/Benedykt XVI

Leon Miodoński (UWr), Wizja końca świata w pietystycznym milenaryzmie

Krzysztof Wolnica (PWT), Koniec świata w pismach J. Wesleya i J. Ratzingera w kontekście współczesnej eschatologii

 

sobota 29 września

 

9.00-13.00

 

Agnieszka Łoza (PWT), Koniec w relacji do ratio i Logosu

Paweł Beyga (PWT), Wybrane wątki eschatologiczne w liturgii pogrzebu w Zwyczajnej oraz Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

Joanna Giel (UWr), Gdy koniec wyznacza początek, czyli o uświęceniu na podstawie pieśni ewangelickich

 

Zamknięcie konferencji