OBLICZA KRZYŻA

 

Konferencja naukowa

pod patronatem

Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej

Klasztor Franciszkanów, ul. Modzelewskiego 98a, Warszawa

21 października 2017 r. (sobota)

 

Organizacja:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski

Polska Prowincja Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa

Komisariat Ziemi Świętej w Polsce, Kraków

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – przewodniczący

o. Rafał Sebastian Pujsza CP

o. Zenon M. Styś OFM

 

Referaty:

1) o. dr hab. Waldemar Linke CP (UKSW) – Droga krzyżowa u synoptyków

2) o. dr Marcin Wrzos OMI (UAM) – Krzyże misyjne

3) o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych) –  Tajemnica krzyża w życiu i przesłaniu świętych z predykatami zakonnymi od Krzyża

***

4) ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK) – Przydrożny krzyż – konsekracja świata i człowieka

5) o. dr Kamil Paczkowski OFM (UAM) – Jerozolima przeniesiona na przykładzie Pakości i Wejherowa

6) o. dr Cyprian Moryc OFM (KUL) – Gloryfikacja krzyża w sanktuarium Męki Pańskiej Diecezji Kamieniecko - Podolskiej w Szarogrodzie

***

7) prof. UWM dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM) – Ucząc się cierpieniahagiologiczna interpretacja obecności krzyża w przestrzeni kultury

8) ks. prof. dr hab. Leonard Fic (UKSW) – Krzyż Jezusa Chrystusa w religiach niechrześcijańskich

9) prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – Apologia Krzyża

***

Promocja dzieła pt. "Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań"